Καλούνται την Δευτέρα 22/01/2024 και ώρα 16.00 στις εγκαταστάσεις του συλλόγου, τα ταμειακώς εν τάξει μέλη ( άρθρο 3 παράγραφος 1δ ) του Ν.Α.Σ. Καλαμάτας ΑΙΟΛΟΣ , στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση του  έτους 2024 με θέματα:

  1. Εκλογή προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
  2. Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2023
  3. Διοικητικός απολογισμός 2023.
  4. Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού 2024.
  5. Παν προτασσόμενο

  Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο, την ίδια ημέρα και ώρα 18.30 με τα ίδια θέματα.

                                               Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                                                    Ο Γενικός Γραμματέας                                                   Θεόδωρος Παπασαραντόπουλος